Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
v
v

Změny v rozvrhu Monday 28. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Čiperová Michaela - -
Jacko Martin - Sb
Kutík Vítězslav .. Ci Vp -
Langerová Blanka - .. Sp Vk - - .. - - - -
Mrázová Martina .. .. .. Vm -
Olívková Magdaléna .. Ml Cj ..
Špelda David - - .. .. .. .. -
Vachuška Pešová Adéla - .. - Po Cm .. - - .. .. -
Vojáčková Jaroslava - - - - Pl Jc ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aul Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Blehová Dagmar
3 Suplovací pohotovost  
Burkertová Irena
2 Suplovací pohotovost  
Čapek Miroslav
4 supl. (Pe ŠKO) Aj1 3.H (s2) 108 přespočetná hod.
Čežíková Jana
3 supl. (Om OČR) Čj 1.A 205 přespočetná hod.
Čiperová Michaela
2 supl. (Kv LEK) 7.B 315 přespočetná hod.
6 přesun << 6.B 208 z 9. hod
9 přesun >> 6.B na 6. hod
Jacko Martin
5 supl. (Vo Absc) Ma 1.B 104 přespočetná hod.
Křížová Michaela
6 Suplovací pohotovost  
Malý Lukáš
2 supl. (Om OČR) Čj 6.A 313 dohled
Polednová Jaroslava
3 supl. (Pe ŠKO) Ch 3.A K405 přespočetná hod.
Pozdílková Ladislava
4 supl. (Vo Absc) Vo 2.A 207 přespočetná hod.
Prokešová Kateřina
5 změna Fj2 4.B (sfj) K105
Stejskalová Petra
2 supl. (La Absc) Ch 6.B 208 přespočetná hod.
Šanderová Blanka
4 Suplovací pohotovost  
Vaníčková Michaela
4 supl. (Mm LEK) Nj2 3.A (snj) 217 dohled
Vojáček Josef
3 supl. (La Absc) Ma 1.G 315 přespočetná hod.
Volek Přemysl
3 supl. (Kv LEK) Zsv 3.G 305 přespočetná hod.
Voříšková Vendula
2 změna Nj2 8.B (snj) 213 nadúvazková hodina
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 Čj 205 supluje Cj (Om)
1.B
5 Ma 104 supluje Jc (Vo)
1.G
3 Ma 315 supluje Vk (La)
2.A
4 Vo 207 supluje Pl (Vo)
2.G
1 Čj odpadá (La)
3.A
3 Ch K405 supluje Po (Pe)
4 Nj2 snj 217 supluje Vm (Mm)
3.G
3 Zsv 305 supluje Vp (Kv)
5 Aj1 s2 odpadá (Pe)
9 SAj SA7b odpadá (Pe)
3.H
1 odpadá (Kv)
4 Aj1 s2 108 supluje Cm (Pe)
5 Tv Chl odpadá (Sd)
6 Tv Chl odpadá (Sd)
9 SAj SA7b odpadá (Pe)
4.B
5 Fj2 sfj K105 změna Pk
6 Ma odpadá (Vo)
4.G
3 Tv Chl odpadá (Sd)
4 Tv Chl odpadá (Sd)
6.A
2 Čj 313 supluje Ml (Om)
6.B
2 Ch 208 supluje Sp (La)
6 208 přesun << Ci z 9. hod
6 Zsv odpadá (La)
8 Aj1 s1 odpadá (Pe)
9 přesun >> na 28.11. 6. hod
7.A
4 Čj odpadá (Om)
9 SAj SA7b odpadá (Pe)
7.B
1 Zsv odpadá (Pe)
2 315 supluje Ci (Kv)
3 Nj2 snj odpadá (Mm)
9 SAj SA7b odpadá (Pe)
8.A
2 Nj2 snj odpadá (Mm)
8.B
1 Čj odpadá (Om)
2 Nj2 snj 213 změna Vv
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Info pro SEXTY: ST 30/11, 10:55 - 11:40, aula: Poselství příběhu J. Toufara pro dnešní dobu - beseda s P. prof. Tomášem Petráčkem.

V pondělí 28. 11. - tělesná výchova dívek 5.B - půjdeme bruslit, sraz v 7,55 v suterénu BIGY u šaten, s sebou brusle, rukavice, čepice nebo přilba a 30,- Kč na vstupné (peníze - drobné).

V pondělí 28. 11. - tělesná výchova dívek 8.A - půjdeme na squasht, sraz nejpozději v 10,15 ve Squash centru v Třebši, s sebou sportovní oblečení a sálovou obuv, peníze na vstupné - 150,- Kč/kurt (peníze - drobné).

30.11. v rámci 5.-6. vyučovací hodiny proběhne školní kolo Olympiády v českém jazyce. Přihlášení zájemci z tercií a kvart se dostaví do učebny č. 312 a přihlášení soutěžící z vyššího gymnázia přijdou do učebny č. 314. Hlásit se můžete u vyučujících českého jazyka nebo přímo v kabinetě českého jazyka (č. dveří 316).

Od ÚT 22/11 do odvolání je z důvodu změny klimatu zakázán o přestávkách studentům přístup na školní hřiště.

Revalidační známky ISIC: Od 2. 11. 2022 byl v kanceláři školy zahájen prodej revalidačních známek. Cena známky je 250,- Kč.

Od 1/11 se žáci ve škole musí přezouvat.

ČT 1/12, 7:00, kostel PM: Mše za 2B. Hudební doprovod - 2B. Všichni jste srdečně zváni.